Dub 302017
 

Lidé, kteří mají problémy s udržením pozornosti, většinou mají i v průběhu života potíže dosáhnout významnějších úspěchů ve škole nebo v zaměstnání. Není to nic překvapivého. Na každou činnost, které se věnujeme, se musíme soustředit. Pokud to nedokážeme, výsledek převážně stojí za starou bačkoru. Ale skoro vše se dá řešit. Výjimkou nejsou ani potíže s pozorností. Pravidelným procvičováním ji můžeme výrazně zlepšit.

Procvičování pro děti

  1. Napíšeme dítěti krátký text od délce dvou až tří odstavců, do kterého umístíme různé chyby. Jejich náročnost závisí na věku mrňouse. U úplně maličkých můžeme vplétat mezi slova speciální znaky či zdvojovat písmena. U starších si lze hrát i s pravopisem (pod podmínkou, že ho dobře ovládá – nejde o cvičení češtiny ale pozornosti) včetně čárek mezi větami. Jestliže má s českým jazykem problém, můžeme například místo dlouhých písmen dávat krátká, vynechávat kroužky či čárky nad u a tak podobně. Úkolem hry je správně podtrhnout všechny chyby a nesrovnalosti v textu.
  2. První hru lze i upravit. V tomto případě nehledáme písmena a znaky, ale slova. Použijeme větší text o rozsahu přibližně jedné strany. V něm ve větách různě zdvojujeme slova a dítě musí během procvičování podtrhnout všechna nesmyslná zdvojení. Příklad: Šel jsem do školy, a po po cestě jsem potkal svého nejlepšího kamaráda.
  3. Napíšeme dítěti několik kratších slov, ve kterých jsme přeházeli písmena. Jeho úkolem bude dešifrovat, jaké slůvko jsme měli na mysli. U nejmenších používáme jen třípísmenné výrazy (např. kvl – vlk), u starších klidně můžeme použít písmen více (např. rabombar – brambora). V jednodušší verzi můžeme u slova zachovat například koncovku, která dítku díky zvukové podobnosti napoví možné řešení.
  4. Hry jako šachy, scrabble, dáma jsou při procvičování koncentrace výborné. Ale účel dokáže splnit i každá jiná stolní hříčka, u které dítě musí vydržet delší dobu a dodržovat pravidla. Z fyzických aktivit pomáhá například žonglování, hlavičkování, kopání do hakysáku a jiné podobné činnosti.

Procvičování pro dospělé

  1. I dospělí při cvičení pozornosti mohou vyzkoušet různé hry. Jednak mohou hrát to samé co děti a navíc existuje nepřeberné množství různých náročnějších osmisměrek, sudoku, křížovek a jiných logických hříček. Někdy je rozumné si určit časový limit na řešení, jen nesmí být příliš krátký, aby nás netlačil ke zbrklosti.
  2. Celý papír potiskneme čísly bez mezer. Naším úkolem je v určeném časovém limitu vyškrtat například všechny trojky nebo všechny sudé nebo liché dvojice či trojice.
  3. V duchu počítáme od sta dolů a pak zpět nahoru. Pokud nám to nedělá žádný problém, cvičení různým způsobem upravujeme, např. že odečítáme či přičítáme po dvou nebo po třech nebo po nějaké kombinaci.
  4. Vezmeme si nějaký předmět do ruky, zadíváme se na něj a dvě minuty se snažíme koncentrovat jen na něj. Poté ho odložíme, zavřeme oči, představíme si ho a další dvě minuty se soustředíme jen na jeho vizi (snažíme si ho přitom představovat co nejpečlivěji).