Co škodí kloubům

Klouby spojují dvě a nebo více kostí a umožňují tělu pohyb. Rozhodně bychom je neměli přetěžovat, zanedbávat nebo jim přímo škodit, protože mnoho změn či poškození je nevratných. Proto je velmi užitečně vědět, jaké chování či situace kloubům škodí a pak se toho pokud možno vyvarovat.

1. nevhodné zatěžování jen některých kloubů, nejčastěji se jedná o nošení tašky stále na jednom rameni, ale i například o zvedání předmětů s nepokrčenými nohami.

2. kloubům mohou škodit i určité sporty, zvláště pokud se jim věnujeme velmi intenzivně. Potíže může vyvolat lyžování, fotbal, vzpírání, parašutismus a také úpolové sporty. To samozřejmě neznamená, že se jim člověk musí vyhýbat, jen v tomto případě je důležité své klouby šetřit a posilovat ve všech možných situacích.

3. pokud ignorujeme různé bolesti a potíže s klouby v počátečním stádiu, zaděláváme si na velký problém v budoucnosti. I malé zarudnutí, divné píchání či opuchlinu by měl prohlédnout odborník. Také bychom ho měli navštívit i po úrazech, které se nějakým způsobem týkaly některých kloubů.

4. morem pro klouby jsou různá zranění způsobená nevhodným pohybem při cvičení a sportování. Proto bychom se vždy měli řídit doporučením instruktora (a to nejen ohledně pohybu, ale i pokud jde o zátěž, která by měla být přiměřená naší výšce, váze a kondici) a nevymýšlet si své vlastní cviky. Zvláště pokud nemáme moc zkušeností.

5. škodí i nevhodný jídelníček. Tělu bychom měli dodávat dostatek bílkovin a vápníku a omezit přísun špatných tuků, které mohou v delším časovém horizontu vést i ke vzniku různých kloubních zánětů. Asi každému bude jasné, že velmi nebezpečná je i nadváha, která zatěžuje celé tělo a tím pádem i klouby (ty jsou přizpůsobeny naší velikosti, nadměrná váha je postupně ničí).

6. nevhodná je i sedavá práce a obecná lenost, která je téměř automaticky spojená s moderním životem. Přemíra sportů může uškodit, nulový pohyb ublíží organismu a kloubům v dlouhodobém horizontu mnohem více.

7. bohužel někdy jsou na vině i genetické predisposice. Pokud několik našich předků mělo závažné problémy s klouby, dá se očekávat, že to samé se může stát i nám. V takové situaci bychom měli být obzvlášť opatrní a co nejvíce dbát na prevenci.