Kožní melanom – identifikace ABCDE

Kožní melanom je velmi závažný zdravotní problém. Na tento typ rakoviny každoročně umírá velké množství lidí. Přitom jde o onemocnění, které má většinou velmi vysoké procento vyléčitelnosti, za předpokladu, že je objeveno dostatečně brzy. Jenže bohužel většina lidí s ním přichází k lékaři až příliš pozdě.

Ke vzniku kožních melanomů může docházet z mnoha různých příčin a na mnoha různých místech na těle. Všeobecně známým důvodem je nadměrné opalování, přesněji spálená kůže. A tady je nejdůležitější prevence už od nejmenšího věku, protože mnoho případů vzniká u lidí, kteří měli velké množství spálenin jen v dětství. Často se objevují i u lidí s velkým počtem mateřských znamének, zvláště pokud tato mají na místech, která jsou často vystavena tření například o oblečení (nechtěné neustálé poškozování je opravdu velmi riskantní). Dále příčiny jsou genetické a dědičnost je prevít. Největší pozor by si měli dát lidé se světlou pletí, světlými či zrzavými vlasy, modrýma očima a velkým počtem pih.

Melanom většinou můžeme rozeznat na základě tzv. identifikace ABCDE, která vychází z anglických termínů – původně byla jen varianta ABCD, ale přidání písmene E má svůj smysl:

A neboli asymmetry což v českém překladu znamená asymetrie. Jde o moment, kdy původně kulaté znaménko začíná měnit tvar na nepravidelný (pozor, kožní melanom nemusí vznikat jen z mateřského znaménka)

B neboli border což v českém překladu znamená hranice. Hranice skvrny na kůži není výrazná, ale působí na nás neostře či roztřepeně.

C neboli colour což v českém překladu znamená barva. Skvrna kterou jsme objevili nemá jednolitou barvu, můžeme najít světlejší i tmavší místečka a nebo najednou začíná měnit své zabarvení, většinou začíná tmavnout.

D neboli diameter což  v českém překladu znamená průměr. Průměr znaménka či barevné skvrny by měl být menší než šest milimetrů.

E neboli evolving což v českém překladu znamená vývoj.   Ale protože jde o nově dodané písmeno, občas se objeví i vysvětlivka, že jde o enlargement, neboli zvětšení či elevation čili vypouklinu. První význam je ale nejlepší, protože postupný vývoj znaménka je obecně negativním signálem a je už více méně jedno, jestli jde o zvětšování do šířky či do výšky.

V případě, že se nám cokoliv nezdá a zvláště podezření se týká jakéhokoliv z bodů ABCDE, okamžitě navštivme lékaře. Opatrnost je prostě matka moudrosti a v případě kožního melanomu je lépe navštívit lékaře desetkrát zbytečně než jednou pozdě.