Nevýhody fyzického trestání dětí

Ještě kolem padesátých let minulého století se fyzické tresty považovalo za naprosto normální součást výchovy dítěte. Později se ale s rozvojem psychologie přístup začal postupně měnit, protože odborníci zjistili, že klasické postupy mají mnoho nevýhod, které z dlouhodobého hlediska ve většině případů převažují nad výhodami. Ty nejvýznamnější se dá shrnout do několika bodů.

1. učí dítě, že větší a silnější člověk používá násilí vůči menším a slabším.

2. dítě postupně získává dojem, že násilí je metoda řešení různých problémů a konfliktů.

3. fyzický trest je velmi často spojen s afektem, dítě díky tomu vidí, že rozčílený člověk by měl takto reagovat. Navíc většinou ve vzteku reagujeme na banalitu, která by se dala vyřešit domluvou či ji rodič mohl úplně ignorovat.

4. vzniká zde riziko, že dítě se bude cítit uražené a ponížené. Někdy výčitky mohou přetrvávat až do dospělosti.

5. protože fyzický trest je vždy ponižující (narušuje osobní zónu) dítě má později výrazně nižší sebevědomí. Dorůstající rozum si není vždy vědom důsledků svých činů a mnohdy je trest pro ně něčím nepochopitelným nebo nespravedlivým – zvláště pokud ho považuje za přehnaný. Navíc nesmíme zapomínat na to, že u bití dospělý člověk téměř nikdy nedokáže odhadnout míru.

6. velmi často u svého potomka vytváříme falešný dojem, že ho rodiče nemají rádi.

7.  vědecké výzkumy dokázaly, že fyzický trest dokáže nežádoucí jednání zastavit. Bohužel jen na krátký čas, dítě danou věc na chvíli přestane dělat ne proto, že by pochopilo, že to není správné, ale protože se bojí. Po pár dnech nebo mimo dohled rodičů většinou na případné následky nemyslí.

8. fyzické tresty vyvolávají v dítěti zlost na rodiče. Může se pak snažit je také nějakým způsobem „trestat“ čili dělat věci, o kterých ví, že tátovi nebo mámě hodně vadí.

9. dítě bývá mnohem méně upřímné. Bojí se říkat, co se stalo nebo se vůbec svěřovat s nějakým problémem. Vždy očekává, že s přiznáním či pravdomluvností bude spojená bolest.

10. fyzickými tresty dítě vychováváme k přístupu, že nejdůležitější v životě je nebýt přistižen při činu.