Léčba šilhání oční jógou

Šilhání neboli strabismus je oční porucha, při kterém osy pohledů obou očí nejsou rovnoběžné. Způsobují to oslabené či poškozené oční svaly a jedním z důsledků je zhoršené vidění. Metod léčby tohoto zdravotního problému je více, mezi relativně úspěšné a nepříliš náročné patří různé oční cviky či jóga.

Základní cvik je celkem jednoduchý. Stoupneme si zády ke zrcadlu a mírně rozkročíme (chodidla by měly být na úrovni ramen). Zakryjeme si zdravé oko a šilhavým se snažíme dívat přímo před sebe. Poté otočíme horní polovinu těla ke zrcadlu tak, abychom uviděli své oko. Pokud se díváme levým okem, točíme se doleva, pokud pravým, tak doprava. Pomalu se vrátíme zpět, zakryjeme nemocné oko a cvičení zopakujeme na druhou stranu. Celý cyklus opakujeme pětkrát a sérii se snažíme cvičit pětkrát až desetkrát denně.

Pomoci nám může koncentrace zraku na menších předmětech (ideální je například zápalka). S cvičením nám musí pomoci druhá osoba, která umístí vybranou věc přibližně padesát až šedesát centimetrů od našich očí (přímo před ně). Koncentrujeme na ní zrak, vyrovnáme ho a pak by se předmět měl pomalu přesouvat do stran až do momentu, kdy se nám oči zase „rozjedou.“ Vrátíme se zpět do výchozí pozice a opakujeme desetkrát. Cviky bychom měli dělat pětkrát denně. Toto cvičení je vhodné zvlášť u menších dětí, můžeme začít ve chvíli, kdy už se umí trochu soustředit při jedné činnosti a vydrží nám pár minut na místě.

Před cvičením je užitečné své oči trochu uvolnit. Můžeme si například představit položenou osmičku (čili značku používanou jako symbol pro nekonečno), podíváme se na dolní část levého bříška a pak pomalu vedeme zrak k horní části bříška pravého a dokončíme celou smyčku. Opakujeme přibližně desetkrát. V dalším relaxačním cviku zavřeme oči a uvolníme obočí. Pak velmi pomalu posouváme zrak doprava, dokud neucítíme napnutý zrakový sval. Chvíli oko udržíme na místě a pak ho vrátíme zpět. To samé uděláme i doleva. Celý cyklus opakujeme pětkrát. No a třetí cvik, který nám před posilováním trochu uvolní zrak (a dá se ho použít i ve chvíli, kdy se cítíme unaveni například při práci na počítači nebo při čtení) spočívá v tom, že co nejpevněji zavřeme oči, nadechneme se a snažíme se je ještě „dovřít,“  zároveň stiskneme silně čelisti a napneme svaly na obličeji a krku. Vydržíme tři sekundy a pak rychle vydechneme, otevřeme ústa a souběžně vyvalíme oči. Uvolňování opakujeme třikrát.