Proč je důležité číst dětem

Dětem bychom měli pravidelně číst. Jednak to urychluje a zlepšuje jeho psychický rozvoj a navíc tím zpevníme rodinné vazby. Zvláště to první se opakuje neustále – slyšíme to nejen od různých odborníků, i rodiče a prarodiče předávají tuto informaci jako časem a výsledky ověřený fakt. I když neměli bychom zapomínat ani na to druhé, čtení není jen jakousi formou vzdělávání, ale jde i o příjemné společné trávení času.

Pravidelně čtené pohádky zlepšují dětskou paměť a také zdokonalují jeho slovní zásobu a výslovnost. Dítě se učí nové výrazy a navíc je slyší zasazené do správného kontextu a tím pádem podvědomě zjišťuje, kdy by je mělo ve své řeči používat. Do budoucna také vytváří pozitivní vztah dítěte ke knížkám, ti mrňousové, kterým rodiče četli pravidelně, v budoucnu mnohem raději sáhnou po knize než jejich vrstevníci, kteří v dětství měli s literaturou minimální kontakt. Navíc děti, jejichž rodiče jim nezapomínali před spaním číst, mívají lepší výsledky ve škole. Také později vědí, že existuje i jiný svět než internet či televize a jsou mnohem lépe chráněné před funkční negramotností.

Čtení pohádek a různých příběhů také pomáhá s výchovou dítěte. Proto je důležité vybírat správné knihy. Svou roli, zvláště u nejmenších čtenářů, skvěle plní většina klasických pohádek, ve kterých dobro vítězí nad zlem. Dítko začne pomalu chápat i takové pojmy jako je například spravedlnost. Navíc se dítě dostává do kontaktu se životem, který zatím nemá z důvodu nízkého věku možnost prožívat. Pozoruje, jak hrdinové příběhů reagují na okolí a různé podněty, hodnotí jejich chování a učí se jak postupovat. Čtením také dítěti rozšiřujeme znalosti o světě a přírodě – to druhé je obzvlášť důležité pro městské dítka obklopená šedí paneláků. Přeci jen dříve jsme měli mnohem lepší představu o tom, co žije v loukách a lesích nebo co se pěstuje a chová na polích a pastvinách. Navíc pokud budeme dětem pravidelně číst, postupně je naučíme, že nejkvalitnějším zdrojem informací o světě a životě jsou právě knihy.

No a rozhodně by se nemělo zapomínat na zlepšování a upevňování vztahů mezi rodiči a dítětem. Čtení je jedním z druhů zábavy, který může dělat i velmi unavený rodič. A dítě si toho postupně začne vážit. Je to taková kouzelná chvilka, kdy táta či máma (nebo nejlépe oba) a dítě dělají něco společného. Čtení je odpočinek, může být i zábavou a před spaním se ta kouzelná chvilka s rodiči velmi pevně vryje dítěti do paměti – už ji nestihnou přebít žádné další události.