Jak se vyhnout bodnutí hmyzem

Díky příjemnému počasí trávíme od jara až do podzimu mnohem více času venku v přírodě. Tím se ale zároveň velmi výrazně zvyšuje riziko, že nás někde nějaký hmyz, převážně včela nebo vosa, bodne. Bohudík toto nebezpečí se dá velmi výrazně minimalizovat, pokud budeme postupovat podle níže popsaných kroků.

1. sedět neustále doma je samozřejmě nesmysl, ale měli bychom omezit procházky po rozkvetlých sadech a loukách a také v místech, kde je hodně popadaného nebo přezrálého ovoce.

2. neměli bychom se moc stravovat venku, zvláště pokud jíme nějaké ovoce nebo cokoliv sladkého – pozor si musíme dávat i při pití.

3. jestliže venku jíme, věnujeme velkou pozornost každému soustu a je dobré veškeré nádoby s potravinami (hlavně mísy s ovocem) mít neustále přikryté.

4. v létě je bezpečnější nepít z tmavé lahve nebo plechovky a nebo nápoj z nich přelévat či vypít okamžitě po otevření.

5. odpadkové koše vynášíme co nejčastěji, pokud možno je máme neustále uzavřené.

6. je dobré se oblékat do méně zářivých barev, které hmyz tolik nelákají (nejméně je zajímá bílá, béžová, hnědá, černá, šedá a zelená). Přiléhavější oblečení snižuje riziko, že se nám nějaká včelka zamotá do šatů a my ji nechtěně přimáčkneme.

7. pokud možno nechodíme bosky, zvláště v místech většího výskytu bodavého hmyzu (louky a sady s popadaným ovocem jsou místa, kde je největší riziko, že dojde k bodnutí hmyzem). Pokud jsme se venku vyzuli, před obutím je rozumné zkontrolovat, jestli se nám do bot nedostal nějaký nežádoucí podnájemník.

8. v situaci, kdy se přiblížíme k nějakému místu, kde vidíme hodně hmyzu, snažme se pohybovat co nejklidněji, nemávat kolem sebe rukama, pokud možno si na hlavu dáme šátek nebo čepici. Nepřebýváme tam déle než je nutné.

9. pokud někoho blízko nás bodla včela, oddálíme se i s ním o několik desítek metrů od místa „útoku“ – vyhneme se tím přilétajícím „kolegyním“, které jdou prozkoumat a případně řešit nebezpečí.

10. pokud jíme něco sladkého, vždy si potom musíme pečlivě umýt ruce.