Příznaky alergie na včelí či vosí bodnutí

Když v druhé polovině léta začne dozrávat většina ovoce, souběžně se objeví mnohem více včel a vos. A tím pádem se výrazně zvyšuje riziko, že nás tento hmyz při nějaké příležitosti bodne. Pro většinu lidí se jedná jen o velmi nepříjemný a bolestivý zážitek, který nemá nějaké další následky. Ale část populace má na včelí nebo vosí bodnutí alergii, která v některých případech může být i životu nebezpečná. Příznaky se převážně objeví velmi rychle po píchnutí.

Normální reakcí organismu je zarudlé okolí vpichu či otok, který u alergiků může dosáhnout velikosti kolem deseti centimetrů, vždy je dost bolestivý a navíc převážně hodně svědí. Bez dalších příznaků nás většinou na zdraví neohrožuje a do několika dnů sám zmizí. Jedinou výjimkou je situace, kdy jsme měli měli smůlu a včela nebo vosa nás píchla do úst či do krku (nejčastěji se to stává cyklistům i běžcům a nebo při jedení ovoce). V takovém případě je vždy nutno co nejrychleji vyhledat nebo spíše zavolat (pokud se začneme dusit, tak už nikam nemusíme dojít) lékařskou pomoc, protože jinak riskujeme udušení.

V ojedinělých situacích se ale mohou objevit mnohem závažnější příznaky, na které bychom měli vždy reagovat vyhledáním odborné pomoci a nebo přinejmenším konzultací s lékařem. Nejméně nebezpečné je převážně když otok či svědění doprovází ještě dva další symptomy jako mírný tlak na prsou, bolest hlavy či břicha, červenání obličeje, závratě, nevolnost a případně zvracení. Závažnější situace je když se k již uvedeným příznakům přidá ještě sípavé či chraptivé dýchání, potíže s nadechnutím, rychlejší srdeční činnost, chrapot při mluvení, problémy s řečí, zakoktávání se, celkové oslabení a těžké psychické stavy – celkem obvyklý je strach ze smrti. Nejzávažnější situace, ve které musíme ihned volat pohotovost, je pokud člověk bodnutý včelou nebo osou má některé ze zmíněných symptomů a k tomu se přidá drastický pokles krevního tlaku nebo ztráta vědomí nebo nekontrolovaný průjem či pomočování případně postižený začne výrazně modrat.