Jak zvládnout samotu

Pokud se vědomě rozhodneme žít bez partnera a nejbližších, je to čistě na nás a není až tak složité ve chvíli, kdy si to rozmyslíme, danou situaci změnit. Ale něco jiného je,  když samota je důsledkem nízkého sebevědomí či ostýchavosti nebo pokud nás k něčemu takovému dotlačila nějaká neočekávaná událost a my se musíme postupně naučit, jak samotu co nejlépe zvládnout.

1. pokud chceme zvládnout samotu, tak si ji na začátku musíme přiznat. Mnozí se obelhávají, že jim taková situace vyhovuje. Ve skutečnosti jsou jen pod společenským tlakem, kdy na samotné lidi převážně koukáme jako na nepříliš úspěšné či málo atraktivní nebo s nějakou charakterovou vadou.

2. když si ji přiznáme, pak musíme si také upřímně říci, jaké jsou její příčiny. Nemá smysl řešit následky, dokud toto nebude naprosto jasné. Z bodem jedna i dva nám případně může pomoci psycholog, ale často stejnou funkci splní i kamarád či kamarádka „vrba.“

3. měli bychom pochopit, že některé věci už nejde změnit. Ale to neznamená naprostou pasivitu, leccos nezměníme, ale můžeme mít k tomu úplně jiný přístup.

4. je důležité popřemýšlet, jestli samotu částečně nezpůsobují i některé naše návyky. Člověk, který celý volný čas tráví u televize, počítače nebo i třebas u knížky, nemá moc velkou šanci poznat někoho nového.

5. pokusme si najít nějaké zájmy a koníčky, díky kterým se dostaneme do kontaktu s jinými lidmi. Ten kontakt ale musí být reálný, sezení u internetových diskusí nic neřeší. Existuje mnoho různých sportovních a společenských aktivit, díky kterým se postupně budeme setkávat s novými zajímavými lidmi. Měli bychom přestat žít život podle nějakých ustálených pravidel a stále stejného harmonogramu. Samotu podporují stereotypy.

6. neporovnávejme se neustále s jinými. Nikdo není ideální a v každém je něco skvělého a zajímavého. Rozvíjejme své silné stránky, zlepšujme ty slabší a hlavně si pamatujme, že naprostá dokonalost je nedosažitelná, takže si z nedostatků nemusíme neustále dělat hlavu.

7. nespěchejme. Vše musí mít svůj čas a nesmí se dělat silou, zklamaný neúspěchem člověk někdy samotu využívá jako obranu. Při získávání nových známostí využijme všechny zkušenosti, které jsme získali dříve.